Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania

ON-LINE
Objednávať môžete v prvom rade on-line priamo na našich stránkach www.fsport.sk

E-MAILOM
Pokiaľ uprednostňujete e-mailové objednávky, využite adresu fightsport@azet.sk, kde uvediete:

 • presný názov tovaru
 • počet objednaných kusov
 • vašu presnú adresu
 • telefónne číslo

PÍSOMNE
Objednávku môžete zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontaktoch

TELEFONICKY
Zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. O takejto skutočnosti vás budeme okamžite informovať.
 5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť našej firme prostredníctvom kontaktných údajov.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Neprebratie, alebo odmietnutie zásielky z akéhokoľvek neudaného dôvodu je porušenie podmienok a Predávajúci má v prípade takejto škody právo požadovať od kupujúceho sumu 5,00 €, ak bol tovar zaslaný Slovenskou poštou. Kupujúci musí uhradiť pokutu vkladom na účet, alebo poštovým poukazom.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné. Všetky uvádzané tovaru sú vrátane DPH.

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorázovo, to znamená, že ak niektorú z objednaných tovarových položiek v čase objednávky nemáme na sklade, pošleme objednané dostupné položky (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, prípadne telefonicky – preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo). Ostatní tovar nedostupný v čase objednávky Vám zašleme dodatočne na naše náklady. Prípadne objednávku vybavíme na základe dohody.

Pri objednávkach tovaru nad 250.-€ požadujeme vopred zaplatiť 50% z celkovej hodnoty objednávky. Po zaslaní vašej objednávky vám vystavíme zálohovú faktúru s vypočítanou sumou, ktorú vám zašleme mailom a po jej uhradení objednaný tovar zašleme na dobierku. Záloha pri objednávke je nevratná v prípade, ak zákazník objednávku zruší. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nie je možné tovar dodať, zálohu zákazníkovi vrátime v plnej výške.

6. Termín dodania

Dodacia lehota sa líši od dostupnosti tovaru v našich skladoch. Tovar skladom expedujeme do 3 pracovných dní. Tovar na objednávku v závislosti od náročnosti do 3 týždňov po obdržaní objednávky.

O prípadnej zmene dodacej doby, korá je uvedená pri tovaroch vás budeme informovať pri potvrdení vašej objednávky.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás e-mailom príp. telefonicky. Je možné, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky…).

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou, kuriérom alebo vlastnou dopravou na dobierku.

Prípadne si tovar môžete osobne vyzdvihnúť v našej predajni. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

8. Poštovné a balné

Poštovné a balné do celkovej predajnej ceny 15,-€ je 3,00€
Poštovné a balné do celkovej predajnej ceny 30,-€ je 3,50€
Poštovné a balné nad celkovú predajnú cenu 30,-€ je 4,50€
Pri objednávke tovaru nad 80,-€ poštovné a balné neúčtujeme (neplatí pre ČR).

Pri objednávaní do Českej republiky požadujeme platbu vopred cez bankový účet (využite pri potvrdzovaní objednávky možnosť platby PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET).
Poštovné a balné pri posielaní tovaru do Českej republiky je 10,00€.

Slovenská pošta prepravuje tovar do 15kg.

Pri nadštandardných zásielkach (box vrecia a pod.) sa poštovné riadi aktuálnym cenníkom kurierských spoločností (DPD, UPS ai).

Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame. Tovar zasielame len do krajín Európskej únie. Do Čiech zasielame tovar na dobierku, do ostatných krajín EÚ tovar zasielame po úhrade vopred.

9. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín od zaslania objednávky.

Podmienky zrušenia objednávky
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám oznámte na fightsport@azet.sk Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Vrátené zásielky
Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy z pošty o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom mailu aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu budeme účtovať.

10. Reklamácie a vrátenie tovaru

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. K situáciám, kedy príde k poškodeniu zásielky dochádza veľmi zriedkavo, je však potrebné Vás o tomto informovať.

Záručná doba
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte, príp. kuriérskej službe.

Reklamácia sa vzťahuje len na:
preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:
chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o zaplatení, ktorý slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o zaplatení a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene) alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnený doklad o zaplatení, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.
Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamovaný tovar posieľajte na adresu:
FIGHT SPORT s.r.o., Gabajova 30, 010 01 Žilina

11. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

12. Veľkostné tabuľky

Dámske veľkosti

Konfekčná veľkosťObvod hrudníka v cmObvod pása v cmObvod bokov v cm
3478 – 8163 – 6588 – 91
3682 – 8566 – 6992 – 95
3886 – 8970 – 7396 – 98
4090 – 9374 – 7799 – 101
4294 – 9778 – 81102 – 104
4498 – 10282 – 85105 – 108
46103 – 10786 – 90109 – 112
48108 – 11391 – 95113 – 116
50114 – 11996 – 102117 – 121
52120 – 125103 – 108122 – 126
54126 – 131109 – 114127 – 132
56132 – 137115 – 121133 – 138
58138 – 143122 – 128139 – 144


Medzinárodné veľkosti pre dámy

Konfekčná veľ.

XS

S

M

L

XL

XXL

XXL

Medzinárodná veľ.

32/34

36/38

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58


Pánske veľkosti oblečenia

Konfekčná veľ.

Výška postavy v cm

Obvod hrudníka v cm

Obvod pása
v cm

40

160 – 164

78 – 81

66 – 69

42

162 – 166

82 – 85

70 – 73

43

164 – 168

84 – 87

72 – 75

44

166 – 170

86 – 89

74 – 77

46

168 – 173

90 – 93

78 – 81

48

171 – 176

94 – 97

82 – 85

50

174 – 179

98 – 101

86 – 89

52

177 – 182

102 – 105

90 – 94

54

180 – 184

106 – 109

95 – 99

56

182 – 186

110 – 113

100 – 104

58

184 – 188

114 – 117

105 – 109

60

185 – 189

118 – 121

110 – 114

62

187 – 191

122 – 125

115 – 119

64

189 – 193

126 – 129

120 – 124

66

191 – 194

130 – 133

125 – 129

68

192 – 196

134 -137

130 – 134


Obuv dámske a pánske veľkosti

Veľ.

Dĺžka chodidla

Veľ.

Dĺžka chodidla

35

22,3 cm

42

27,0 cm

36

23,0 cm

43

27,7 cm

37

23,6 cm

44

28,3 cm

38

24,3 cm

45

29,0 cm

39

25,0 cm

46

29,7 cm

40

25,7 cm

47

30,3 cm

41

26,4 cm

48

31,0 cm


Detské veľkosti

Vek

Veľkosť

Vek

Veľkosť

0-3 m.

62

6-7 r.

122

3-6 m.

74

7-8 r.

128

6-9 m.

80

8-9 r.

134

12-18 m.

86

9-10 r.

140

18-24 m.

92

10-11 r.

146

2-3 r.

98

11-12 r.

152

3-4 r.

104

12-13 r.

158

4-5 r.

110

13-14 r.

164

5-6 r.

116

14-15 r.

170


Obuv detské veľkosti

Veľ.

Dĺžka chodidla

Veľ.

Dĺžka chodidla

18

11,0

27

16,8

19

11,6

28

17,4

20

12,3

29

18,1

21

13,0

30

18,7

22

13,7

31

19,4

23

14,3

32

20,1

24

14,9

33

20,7

25

15,5

34

21,4

26

16,2

35

22,1

About Owner

About Owner Subtitle

AF themes

Focused on quality code and elegant design with incredible support. Kickstart your next project with AF themes, start building modern creative websites today!

X